ATEX / SCOPE 11

Veilige Werkomgeving: Inspectie Explosieveilige Installaties (ATEX)

De ATEX-richtlijn is van toepassing op locaties waar explosiegevaar kan heersen, inclusief gas- en stofexplosiegevaar. Werkgevers in sectoren als (petro)chemie, verfindustrie, papierindustrie, voedingsmiddelenindustrie en houtverwerking moeten voldoen aan deze richtlijn. Ook bedrijven die hoge druk gas transporteren of gebruiken als brandstof moeten aan de ATEX-richtlijn voldoen.

Wettelijke Verplichtingen

Conform het Arbeidsomstandighedenbesluit § 2a “Explosieve Atmosferen” artikel 3.5 a t/m f is de werkgever verplicht de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen in situaties met explosieve atmosferen. Deze verplichting sluit aan bij de Europese Richtlijn 1999/92/EG, ATEX 153 (voorheen ATEX 137). Apparatuur in explosiegevaarlijke omgevingen moet voldoen aan de ATEX 114 richtlijn (voorheen 95).
De werkgever is op de grond van de Arbowet verplicht een beleid te voeren dat erop gericht is de werknemers te beschermen tegen explosiegevaar. Het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 3.5 a-f) bevat de bepalingen van de Europese richtlijn 1999/92/EG (ook wel bekend als ATEX 153

Noodzaak van Inspecties

Werkgevers dienen een beheer- en onderhoudsbeleid te voeren gericht op het beschermen van werknemers tegen explosiegevaar. Goed onderhouden explosieveilige installaties waarborgen niet alleen de veiligheid van werknemers, maar beperken ook economische schade. Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit moeten explosieveilige installaties voor ingebruikname en periodiek worden geïnspecteerd om de onderhoudstoestand te controleren.

Kwaliteit van Inspecties

Op internationaal niveau zijn normen vastgesteld in de IEC 60079-xx-reeks voor het beheer en onderhoud van explosieveilige installaties. IECEx-05 is van toepassing op de kennis en bekwaamheid van inspecteurs en onderhoudspersoneel. Nederland heeft deze normen overgenomen in de NEN-EN-IEC 60079-xx-reeks.

Adequaat beheer en onderhoud omvatten:

  • Opstellen en onderhouden van het Explosie Veiligheids Document (EVD).
  • Eerste explosieveiligheidsinspectie voor ingebruikname.
  • Periodieke inspectie tijdens de levensduur van de installatie.

SCIOS-inspectie

Stichting SCIOS heeft scope 11 ‘Inspectie van explosiegevaarlijke installaties’ ontwikkeld, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-17. Deze scope is opgenomen in de certificatieregeling sinds eind 2017. Voor kennis en bekwaamheid van inspecteurs wordt verwezen naar IECEx-05.

De inspectie omvat:

  • Beoordeling van het EVD op risicoanalyse, gevarenzone-indeling, lijst van elektrisch materieel, inclusief certificaten, onderhoudshistorie en volledigheid (update).
  • Beoordeling van de keuze, conditie en certificaat van elektrisch materieel.
  • Beoordeling van lekbronnen.
  • Kwaliteitsborging

Inspectiebedrijven met een SCIOS-certificaat voeren inspecties uit op hoog niveau. De kwaliteit wordt gewaarborgd door periodieke beoordeling van het inspectiebedrijf door de Certificatie-Instelling op het kwaliteitsmanagementsysteem, kennis en vaardigheid van inspecteurs (conform IECEx 05) en meetmiddelenbeheer.

Vraag direct een offerte aan!

Vraag via dit formulier eenvoudig een offerte aan voor een keuring of een inspectie. Na ontvangst van uw aanvraag nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Als u vragen heeft kunt u natuurlijk ook altijd bellen met (010) 434 32 66 en vragen naar de afdeling inspecties.

Werkzaamheden *